Multimodal rehabilitering stockholm


multimodal rehabilitering stockholm

utan andra utredda sjukdomar och de med utmattningssyndrom söker ofta vård hos flera olika vårdgivare. Metoden förutsätter att ett slott " i buros team, bestående av flera professioner, planerar och samordnar åtgärder enligt ett visst program för att uppnå gemensamma mål som definierats tillsammans med patienten. Det är frågor som intresserar barnmorskan Anja Gebhardt, som nu påbörjar. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.

Fäll ihop, hur utformas rehabiliteringsprogrammen? Start, smärtrehabilitering, lyssna, läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar.

Det innebär i praktiken att patienten behandlas av ett team bestående av läkare, psykolog och sjukgymnast samt vid behov arbetsterapeut, psykoterapeut, sjuksköterska och/eller socionom. För att bli godkänd som vårdgivare i vårdvalet ska vårdgivarna arbeta enligt så kallad multimodal rehabilitering, MMR. Kliniken tar emot patienter som är i arbetsför ålder, har långvarig smärta (mer än tre månader) eller risk att utveckla långvarig smärta. Remiss från distriktsläkare eller annan specialistläkare krävs. Tolk ingår i teamet, i smärtrehabiliteringsteamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska.

Det finns också möjlighet att skriva egenremiss/egenanmälan och skicka den till någon av de godkända mottagningarna. Psykosocial situation och möjlighet att delta i rehabilitering. Den innebär i korthet att kvinnor och män i åldern 16-67 år har möjlighet att, efter att vården har gjort en medicinsk bedömning, få tillgång till kognitiv beteendeterapi, KBT, eller Interpersonell terapi, ITP, vid ångest, depression eller stress. De godkända vårdgivarna arbetar med multimodal rehabilitering. Läs mer om smärta och utmattningssyndrom. Målet är att dessa patienter ska förbättra och/eller behålla sin handlingskraft, livskvalitet samt aktivitets- och arbetsförmåga.

Rehabilitering vid långvarig smärta och
Mottagningar för rehabilitering vid långvarig smärta och vid


Sitemap