Juridiska avdelningen lunds universitet


juridiska avdelningen lunds universitet

utbildningsrelaterade kostnadsställen. E-post telefon Erland Stefenitz Ekonom Ekonomisk hantering av lokalservice, internhyror och gemensam infrastruktur på BMC. Övergripande ekonomifrågor för BMC styrelse och ansvarig för BMC:s kostnadsställen. Vi har telefontider mellan.15-11.15 varje dag. E-post telefon, liselott Gelkner.

Enhetens profil i, lunds universitets forskningsportal, beskrivning Den juridiska avdelningen erbjuder juridisk rådgivning och juridiskt stöd till universitetets verksamheter inom. Handlägger fakultetens avkastningsmedel ur stiftelser samt vissa övriga donationsmedel till medicinska fakulteten. Bo Olsson Ekonom Universitetsveterinären, MedCUL, Enheten för grundutbildningslokaler, Kansli-M samt ad hoc. Erland Stefenitz Ekonom Ekonomisk hantering av lokalservice, internhyror och gemensam infrastruktur på BMC. Julia Hansson Ekonom (vik) Handlägger. Liselott Gelkner Ekonom Handlägger.

Lunds universitet matematiska biblioteket
Lunds universitet solid state physics
Ladok student på malmö universitet


Sitemap