Tillfällig bussterminal slussen


tillfällig bussterminal slussen

september 2005 stängdes delar av Slussen av för tung trafik på grund av rasrisk. I maj 2009 beslutade stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt trafik- och renhållningsnämnden att förslaget från FosterPartners och Berg Arkitektkontor skulle utgöra grunden för det fortsatta arbetet. Huvudbron skeppas in och monteras. Vid Katarinahissens sida planeras en park och nya hus med 4-6 våningar. Södermalm och, gamla stan invigdes den v kung. En ny detaljplan ansågs inte behöva tas fram. Expertgruppen utsågs av stadsdirektören Lars Rådh och bestod av ordföranden Mats Olsson (arkitekt) samt Reigun Thune-Hedström (tidigare stadsbyggnadschef i Upplands Väsby Christel Wiman (jurist) och Sven Lorentzi (fristående konsult). Utmaningen är förstås att få ihop trafik och byggarbete, därför finns en väl utarbetad plan för det. 2019: Schaktning, grundläggnings- och betong- arbeten utförs i den centrala delen av Slussen, ovanpå dagens bussterminal.

Den 9 december 2014 tilldelades Slussen plan B ett årligt arkitektpris som arrangeras av Stockholms Arkitektförening, en lokalförening av Sveriges Arkitekter. Klöverbladslösningen, uttänkt av arkitekten, tage William-Olsson och ingenjör, gösta Lundborg, var på sin tid en av Europas första klöverbladskorsningar för innerstadstrafik. Katarinavägen öppnar igen, och den nya huvudbron börjar användas. Rivningen av de östra delarna av trafikanläggningen startade under sommaren 2016, vilket möjliggjorde den egentliga byggstarten senare samma.

27 Fordonstrafik Redigera Trafikplatsen Slussen projekteras för 30 000 fordon/dygn. 1, för att kunna genomföra detta stora byggprojekt kommer Stockholms stad att upphandla omkring 25 delentreprenader. I januari 2009 presenterade arkitekt Torsten Westman tillsammans med några arkitekter och stadsplanerare ett alternativt förslag för Slussens framtida utformning. I början av juni öppnar en tillfällig tunnelbaneentré på Ryssgården och då minskar trängseln ner till tunnelbanan. Stadsbyggnadskontoret tog emot omkring 1 200 yttranden varav över 1 100 kom från privatpersoner. Den nya bussterminalen tas som tidigast i drift. Det var den för Sverige nya frankipålningen som sedermera skulle visa sig vara undermålig och förorsakade tidigt sättningar i anläggningens sydöstra del. De menade att stadens styresmän- och kvinnor skall besinna sig och inte missa chansen att ge den nya Slussen en utformning som i likhet med den uttjänta klöverbladslösningen skall ge heder åt beslutsfattarna för en lång framtid. Katarinahissen blir kvar och renoveras.


Sitemap