Bostad med särskild service uppsala


bostad med särskild service uppsala

särskild avgift, på totalt 966 000 kronor. IV.1.1) Typ av förfarande,.1.3) Information om ramavtal,.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:.2) Administrativ information. II.2.4) Beskrivning av upphandlingen: Drift av LSS-boende på Stålgatan 39 i Uppsala. Avsnitt V: Kontraktstilldelning, kontrakt nr: 1 Del nr: 1 Benämning på upphandlingen: Bostad med särskild service (LSS) i Uppsala (Stålgatan 57) Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:.2) Kontraktstilldelning.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:.2.2) Information om anbuden Antal mottagna anbud:.2.3) Uppdragstagarens. Moms) Kontraktets/delens totala värde:.00 SEK.2.5) Information om underentreprenader Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar.3) Kompletterande upplysningar:.4) Överprövningsförfaranden.4.1) Behörigt organ vid överprövning.4.2) Behörigt organ vid medling.4.3) Överprövning.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning.5) Datum då meddelandet sänts: Din e-mail. Nattetid är det sovande jour. ProcurementId28934, ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.

Bostad med särskild service (LSS) i Uppsala (Stålgatan
Uppsala kommun kan få miljonböter - Uppgång - Sidor - Uppgång
Marché public : Services d'action sociale avec hébergement)

II.2.13) Information om EU-medel, kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej. III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt: III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet Avsnitt IV: Förfarande.1) Beskrivning.1.1) Typ av förfarande Öppet förfarande.1.3) Information om ramavtal.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:.2). Det finns sju fullt utrustade lägenheter vilka fördelas på tre våningar. 23948sdkhjf, sociala tjänster och andra särskilda tjänster offentliga kontrakt. Men det dröjde nära 16 månader innan beslutet verkställdes. Aktiviteter, aktiviteter anordnas efter de boendes lotta lundgren köttbullar önskemål. Myndigheten bedömer att 15,5 månader är ett "oskäligt dröjsmål" och konstaterar att kommunen har ett ansvar att förlöpande planera för att personer får sina behov tillgodosedda enligt lagen. Boendet, dragarbrunnsgatans gruppbostad ligger i ett flervåningshus med hiss mitt i stan. Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress. II.1.4) Kort beskrivning: Drift av LSS-boende på Stålgatan 57 i Uppsala. Meddelande om tilldelning av kontrakt, tjänster, legal Basis: direktiv 2014/24/EU.

Aktiviteter anordnas efter de boendes önskemål. II.2.14) Kompletterande upplysningar, avsnitt IV: Förfarande,.1) Beskrivning. Här finns sex boendeplatser för vuxna med LSS-beslut om bostad med särskild service.


Sitemap