Schema lund timeedit


schema lund timeedit

finns under "Visa kategorier mellan 'grupperingen' om du vill söka ut ett schema som begränsar på studentgrupp på en av kurserna, men inte de andra. Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster. Till Studentportalen, här kan du bygga och spara ditt personliga schema. Genom att använda '- separatorn kan man söka ut olika undergrupper för olika kurser. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Då visas snittet av studentgrupp och valda kurser. Sökbara kurser hittar du här, mer information om vår grundkurs samt våra kurspaket: Grundkurs i Företagsekonomi,. Synkronisera sedan din Googlekalender med kalendern i din telefon. För iPhone ska du klicka på länk för prenumeration, du blir sedan tillfrågad om du vill lägga till prenumerationen i din kalender.schema lund timeedit

Timeedit for scheduling of its more than 40,000 students.
Now, SU expands the use case for.
TimeEdit by adding the module for workforce and resource pre planning for several institutions.
Enbart äldre schema visas nedan OBS!

Lund University chooses Planedit TimeEditschema lund timeedit

Sidansvarig: Senast uppdaterad: Tue Jul 24 08:51). T.ex: FMA430 (för B2) och EDA150 (alla studentgrupper). Sök valborg lund kvalborg efter program eller kurs, programsignatur Programnamn Kurskod Kursnamn. Timeedit.net/web/liu/db1/ schema och välj schema. Frågor om schema eller bokning av lokal, kontakta Frågor om bokning av lokal för studentförenings räkning, kontakta Relaterat Anmäl gärna fel, brister eller skador som.ex.


Sitemap