Stockholm södermalmstorg


stockholm södermalmstorg

återfinns Johan Skyttes hus, uppfört på 1640-talet för riksrådet Johan Skytte. Hartmanns kopparstick från 1650-talet visar det nyreglerade Södermalmstorg. Arkeologer från Stadsmuseet, som övervakade arbetet upptäckte då arkeologiska lämningar, flera meter under dagens gatunivå. Den ledde ner till brunnen som låg vid 1700-talets Södermalmstorg och gav backen sitt namn. Isbn Brunnsbacken och Södermalmstorg.

Ankommande tåg från malmö till stockholm
Nybrogatan 61 stockholm till salu
Crescent båtar stockholm
Emirates stockholm cabin crew

Under mer än 200 år skulle den svenska järnexporten ske via denna plats. Innehåll, på platsen fanns redan under medeltiden sofo hotel stockholm sverige ett oregelbundet torg, kallat, malmtorget och planerna på utformandet av det nya Södermalmstorg tycks gå tillbaka till tiden före den egentliga stadsregleringen. Senare kom Evert Taube att bo där fram till sin död. Vid Södermalmstorg ligger Stockholms stadsmuseum med adress Södermalmstorg 1, allmänheten går dock in från Ryssgården. Arkiverad från originalet den 13 september 2013. Delvis ombyggd efter Mariabranden 1759 och Anders Zorns ateljé 19131920. Järntorget i, gamla stan till, järngraven vid Södermalmstorg. År 1662 flyttades järnhanteringen och Stockholms järnvåg från. Under lämningarna av Brunnsbacken finns en ännu äldre gatubeläggning bevarad, som är en del av Stockholms medeltida gatunät. Under 1600-talet förekommer omväxlande namnen, malmtorget och. Södermalmstorg ligger vid, slussen och är ett av, stockholms äldsta torg. Stockholm : Almqvist Wiksell / Geber.


Sitemap