Ekonomikum uppsala parkering


ekonomikum uppsala parkering

rate a valid pass card is required. Tänk om, både parkeringsbolaget och husledningen! Om man sedan ginar till parkeringsautomaten ser man inte skylten. En oproportionerligt stor andel bilar hade i likhet med min fått gul remsa fler än jag hade missförstått den nya skyltningen. Press the ticket button. Närmast till vänster vid infart från Kyrkogårdsgatan har parkeringen varit begränsad för dem med tillstånd, övriga p-platser har varit fria, även de till höger (men naturligtvis med avgift). Håll upp passerkortet framför kortläsaren, i parkeringsautomatens display står det nu Taxa. . Akademiska Hus and the University have agreed on parking fees, so that it is finally possible for university employees and students to park evenings and weekends without parking fee. Man kan också köpa ett tillstånd för längre tid. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen.

Parkering vid EBC - Uppsala universitetekonomikum uppsala parkering

Parkering kvällar och helger / Parking nights and weekends. Här ser man det inte! Hans Almgren Med vänliga hälsningar extern och nästan alltid positiv Ekonomikum-besökare från Arboga. Betalning / Payment, nu sitter det kortläsare på parkeringsautomaterna i kvarteret. I Ekonomikum finns samlat universitetets ekonomiska ämnen, informatik och media samt kulturgeografi. Hold the card in front of the card reader, the display on the machine will now show "Taxa 2". Giltig parkeringsbiljett får man med sitt gråa passerkort i en automat med kortläsare. Men han berättade att man under de första tio dagarna hade satt varningslappar på felparkerade bilar.

ekonomikum uppsala parkering


Sitemap