Överförmyndarnämnden stockholm telefonnummer


överförmyndarnämnden stockholm telefonnummer

10 timmar i månaden. Överförmyndarnämnden, måndagonsdag 13:0015:00, torsdagfredag 09:00-11:00, du ringer via kontaktcenter. Kommunens anställda har generellt mejladress enligt med vissa undantag. En god man får inte ha några prickar hos kronofogdemyndigheten eller polisen. Som god man ska du kunna tala stockholm möbler barnets hemspråk. Det är en stor fördel om du har egna erfarenheter av migration och av tonåringar.

Hur staden utvecklas när vi blir fler stockholmare. Tjänster för dig som har ett företag eller. Nedan hittar du kontaktuppgifter till förvaltningar och verksamheter beroende på vad din fråga gäller. Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, telefonnummer, öppettider,.m. Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Torsdag 08:0012:00 och 13:0018:00, fredag 08:0014:00, du ringer via kontaktcenter. Ordförande i överförmyndarnämnden är Lisa Rosengård och chef för överförmyndarförvaltningen är Mårten Qwist. Vem kan bli god man för ett ensamkommande flyktingbarn? Överförmyndarens uppdrag är reglerat i föräldrabalken. Det kan gälla till exempel: barn och ungdomar som far illa insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd, skyddat boende akut behov av logi insatser för missbrukare råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar. Vill du lämna en synpunkt på kommunens verksamheter och tjänster kan du göra det direkt via vårt webbformulär. Hitta hit (se karta) Öppettider i kommunhuset, måndagonsdag 08:0017:00, torsdag 08:0019:00, fredag 08:0017:00. Besök oss, kommunhuset, skogsbovägen 911, gustavsberg. Syftet med överförmyndarnämndens tillsyn är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. . Denna film visar hur du fyller i årsräkningsblanketten och vad som är viktigt att tänka. Telefonnummer, allmänna nödnummer, här är de nödnummer som gäller i hela landet: 112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö 1177 - Sjukvårdsrådgivning Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser. Överförmyndarnämnden granskar Överförmyndarnämnden rekryterar gode män och förvaltare, ger råd och information i överförmyndarfrågor samt kontrollerar att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts korrekt.


Sitemap