Borisav stankovi basketspelare


borisav stankovi basketspelare

kad je raspusti po vratu i pleima, lako i senovito lei. Bio je zanimljiv i originalan po mnogim svojim osobinama: - po tematici koju obrauje, po podneblju koje uvodi u knjievnost, - po ivim i dinaminim likovima, - po junakinji Sofki ije je skrivene nemire i enje prikazao sa izvanrednim poznavanjem psihologije mlade devojke, -. Sofka je svesna svoje lepote, njene izuzetnosti i nedostinosti; da je to lepota koja se ne raa esto i ne vene brzo; lepota koju moe da poseduje samo ona, efendi-Mntnna Sofka, i ni jedna druga. Subjektivna ideja sadrana je u pievoj koncepciji i postavljenom knjievnom cilju, a objektivna ideja sadrana je u knjievnoj grai, u celini prikazanog sveta. After the war he worked in the Department of Arts of the Ministry of Education.borisav stankovi basketspelare

In this story he explored the contradictions of man s spiritual and sensory life.
The fiba Stankovi Continental Champions Cup, nicknamed the Mini fiba Basketball World Cup, is an international basketball tournament for men s national teams held annually by the International Basketball Federation.
As secretary-general of fiba, basketballs international governing body, Boris.
Stankovic popularized international basketball and turned the game into a sport followed by the whole world.

Borislav stankovic biografija,

U njemu nema ivotne snage, nema energije koja stvara, nema psiholoke stabilnosti i trezvenosti u ponaanju. I u najteim trenucima ona je uporna i istrajna. Na jednoj strani je tenja da se ta krv prevlada, da se njeno manifestovanje potisne i zapreta pod pritiskom novih obiaja i moralnih shvatanja. Enina intima, njen duevni svet i svet oseanja ostaju teme koje se zaobilaze. Ali to je i njegova rtva: oduzimajui sebi ivot, Marko lepoti daje da ivi. Zadivljen je i zaprepaen sjajem gospodstva efendi-Mitine kue, ali jo vie Sofkinom lepotom. Ali kada drugi put doe u ovu kuu, Marko je pribran, siguran u sebe, oputen i raskomoen. Ovaj motiv postaje lajt-motiv u pripovetkama, dramama i romanima Borisava Stankovia, pa je prisutan i u romanu Neista krv. Takva Sofka ima i snanu volju, nju odlikuje odlunost i istrajnost. Osloboenje je skinulo sa drutvene scene orbadije - feudalce: njihovu zemlju zauzimaju ivije, nestaju veliki zemljini posedi kao izvori prihoda; presecaju se trgovaki putevi sa Turskom, jo jedan izvor paragon resort asian massage & spa göteborg prihoda; orbadije osiromauju; njihov drutveni ugled naglo opada. U Markovoj linosti i njegovom odnosu prema Sofki uoava se dvojstvo: na jednoj strani njega opinjava i uzbuuje njena lepota, na drugoj strani, on je poklonik lepote, potuje je i ceni. Ta tragika je utoliko vea, ukoliko je devojka lepa, samosvesnija, puna ideala i elja, uverena da je predodreena za sreu.


Sitemap