Malmö värnhem nyheter


malmö värnhem nyheter

vilka personuppgifter som hanteras om eleven. Intresserad av en nybyggd lägenhet? De personuppgifter som behöver hanteras är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bilder och kundnummer (på Elevcentralen). Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera och genomföra det avtal du som elev ingått med oss. Nr., adress Södervärnsgatan 1B, 214 27 malmÖ, telefonnummer, e-post är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Mårtenssons Trafikskola AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kriterierna för att fastställa lagringsperiod grundar sig på det avtal du har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med dig. Du kan när som helst ändra ditt svar här.

Malmö värnhem nyheter
malmö värnhem nyheter

Imc i malmö johan, Buss cena Malmö kopenhaga, Tågtidtabell malmö köpenhamn flygplats,

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du upplever att vi felaktigt behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med gdpr. Elevens fullständiga namn personnummer telefonnummer din epost gatuadress. Mårtenssons Trafikskola AB behandlar personuppgifter om sina kunder så som namn, personnummer, adress, e-postadress och bilder för fullgörande av utbildningen och för att skicka information till kund för informations- och marknadsföringsändamål. Eleven kan när som helst begära att dylik kommunikation upphör. Dessa uppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. Den nya regleringen innebär nämligen att du aktivt måste lämna ditt godkännande för att vi ska fortsätta som tidigare. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Adressrad 2 (valfritt postnummer oRT vÄLJ BEHÖrighet vÄLJ Önskat kontor* Ämne. Uppgifterna om dig gallras när kundförhållandet upphört, vissa personuppgifter kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis Bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor rörande din utbildning.

Dominos pizza malmö telefon numarasi gaziantep
Renaissance malmö hotel lilla torg
Bästa köttbullar malmö


Sitemap