Akademiska hus stockholm ab


akademiska hus stockholm ab

skall utföras före leverans. 6.2 Omfattning Handlingsförteckning Handlingsförteckningen ska redovisa vilka grupper av handlingar som ingår i leveransen samt förteckna samtliga dokument utom ritningarna (se nedan). Utan att särskild ersättning utgår till konsulten. Kataloger pkatstr, för gemensam katalogstruktur Referensfiler prefstr, för principer för referensfiler Filförteckning filer Lagerförteckning lager datamedia Leverans till AHS (ritningsansvarig) skall ske på CD/DVD, alternativt E-post. Programvara program Konfiguration konfigx, där x kan användas för numrering. Block ica lunden öppettider karlskrona ska vara utförda så att de inte behöver exploderas för att ändra färg på ingående element. EL-installation Elhandlingar uppdelas i de olika anläggningsdelar som kan förekomma eftersom redovisningen är olika för dessa. Linjebredder Hanteringen av linjebredder styrs med färg och ska följa BH 90, del 8, med avseende på linjebredder. 3 grundlÄggande krav, Åberopad standard.1 Allmän standard Redovisningen i relationshandlingar skall utformas i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk standard.

Hot yoga Studio stockholm
Tandläkare cityakuten stockholm
Djurgården Stockholms museum

Systemlinjer: pseknat, psyslin, pstomnat, pmodul beroende på vilken typ av som redovisas. 3 2.4 Textdokument Med textdokument kamila boruta instagram menas alla övriga handlingar, ej ritningar Tekniska beskrivningar Filnamnet bör vara en kombination av projektörsbeteckning (alltid första tecken beskrivningstyp (TB, RB, MB) och angivande av beskrivningsdel, där del kan uttryckas med bsab-kod. En CD per anläggning ska levereras. Akademiska hus har rätt att för avtalat ändamål nyttja resultatet av konsultens uppdrag. 2) Mätdata kan även levereras som datafil. 5 samordning OCH UTLÅning Om projektet omfattar del av byggnad, våningsplan eller anläggning skall ny ändring ritas in på befintligt original Lån av ritningsoriginal resp.


Sitemap