Gunilla lundberg norrköpings kommun


gunilla lundberg norrköpings kommun

351. Uppehåll i domboken till 1620 och då är han inte med. Bevistade såsom riksråd herredagen i Stockholm i juni 1320, då junker Magnus Birgerssons avrättning beslöts och verkställdes. 18:13 necnon 33:11, pres enonius, Aboae 1680, disp. Ärkebiskop Olof Swebilius hans son, född.Många barn adlades. Folke gifte sig med Ingegerd Knutsdotter AV danmark, dotter till Kung Knut II Svensson "den Helige" AV danmark och Adele AV flandern. Kallas "cognatus" till lagmannen i Värend Folke Karlsson Var kung Magnus råd 1288. Han gifte sig med /Adele av Flandern/ ; född 1065, död 1115, Föräldrar Robert Friso (se ) och Gertrud (se ). Fladstad kaller ham feilaktig Bengt Magnusson ngt married Ulvhilde Bjørnsdatter, daughter of Bjørn Haraldsson Jernside and Katarina urces1 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy ( ). Han gifte sig med 3567 Kerstin /Anundsdotter Ulfsax/ ; född 1513, Åby (H Föräldrar Anund Jönsson Ulfsax (se 7134 ) och Carin Hansdotter Tott (se 7135 ).

Det var knappast vem som helst som kunde bli kejsare utan att ha blodslinje med andra furstehus, eller föregångare på den byzantinska tronen. De åtföljs av länsmän. Farens namn var ifølge en anførsel i Varnhems kloster Bengt lder fra 1400-tallet oppgir at Bengt var far til jarlene Birger (Brosa) og Karl (den døve) samt til Magnus Minneskiö Birger Brosa hadde to brødre med navnene Magnus og Karl bekreftes av bevarte brev. ref :- Wahlström Widstrand 1893. Mindre Jellingestenen, med inskriptionen: "Gorm konung, Danmarks bot, gjorde detta minnesmärke efter Tyra, sin hustru".

Byggnadsfirma lundberg & carlsson ab, Lunds kommun simskola dalby,

I uppteckningen uppges också att Birger Brosa och hans bröder var sonsöner till en Folke grossus (den tjocke vilken i sin tur var sonson till en Folke Filbyter. ref :-, hasse. Var lagman i Värend 1313-18. Ingeborg Larsdotter (daughter of Lars) was born Abt. Roddeinkom (DPr 2/12) med förklaring, mot vilkenhans motpart påstod, att orden fallit skymfligare änRodde uppgivit, och som västerås centralstation sydney food detta kunde bestyrkas med vittnen, suspenderades Rodds till dess den förfördelade parten tillfredsställts. Barn: /Karlsson Bonde/ Han gifte sig (1), Ekholmen, Veckholm med 114154 Birger /Trolle/ ; Riddare, död före Ätten Trolles stamfader. Även härifrån förspordes snart klagomål om Rodde, som "dels genom sittlättsinninga uppförande i prästgården, dels därigenom att hansökte sämre folks umgänge, gjort sig av församlingen så föraktad, att den icke längre villle hava honom"Tryckt skrift: In obitum viri plurimum reverendi atque slarissimi domini Elai Hossenii. ref 26276 90:- DN-förlaget, Stockholm, 1991. Att Adele av Flandern skulle vara modern kan, som Jarl Gallén anfört i ovannämnda artikel, möjligen styrkas av att en samtida källa anger att Knut "den helige" var sin faders (kung SvenEstridsen) motsats i anspelning på dennes amorösa liv och således inte är känd för. Erasmus Swebilius, som på någon tid församlingen, til godt nöije ient och sin sal. Född 1662 i Västra Stensjö, Fridlevstad (K). Barn: Elisabeth /Rodde/ Johan /Rodde/ Erasmus Georgii /Swebilius Göransson/ ; född 1628, Råby, Ljungby (H Kyrkoherde i Vissefjärda, död, Vissefjärda (H föräldrar Göran Eriksson Swebilius (se 892 ) och Ingeborg Larsdotter (se 893 ).

Jönköping kommun bibliotek
Örebro kommun mail
Umeå kommunfullmäktige mandat
Extrajobb umeå kommun


Sitemap