Göteborg energi rya kraftvärmeverk


göteborg energi rya kraftvärmeverk

av brandfarlig vara är beviljat enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor till följande hantering: 648 liter gas, utomhus, gasol kabinett 216 liter gas, gasol verkstad 200 liter gas, acetylen verkstad. Utöver huvudbyggnaden finns på dess östra och norra sida ett antal mindre byggnader för teknisk utrustning,. Anledningen till att, rya, kraftvärmeverk uppfördes är det ökande behovet av el och fjärrvärme i Sverige i allmänhet och Göteborgsregionen i synnerhet. Om kylvattenflödet når 4,8 m 3 /s eller tryckfallet över kylaren når 0,4 bar begränsas kylvattenpumpens varvtal så att man inte överstiger max tillåtet flöde. Detta minskar behovet av kondensatkylning med ökad värmeåtervinning och elproduktion till följd. Göteborg Energi är ett energibolag i, västsverige som säljer och distribuerar elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, bredband (via stadsnätoperatören, gothNet ) med mera. Pannorna är dessutom försedda med utrustning för katalytisk kväveoxidreducering (SCR). Förutom den gemensamma egenkontrollen finns ett kontrollprogram upprättat för Rya KVV. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Miljödomstolen Mål nr M Miljödomstolen Mål nr M Tillstånd enligt miljöskyddslagen att nyanlägga samt uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk, Rya Kraftvärmeverk, vid Ryahamnen i Göteborgs kommun. Mätningar gjordes i fem punkter kring anläggningen och på grund av relativt hög bakgrundsnivå gjordes mätningarna på kortare avstånd än 100.

Sedan år 2011 följs kylvattnets flöde och temperatur upp i samband med företagets veckovisa uppföljning av emissioner till luft och vatten. Utsläppet av kväveoxider har som årsmedelvärde för 2014 uppgått till 11,4 mg/nm 3 vid 15. 17.4 Periodisk besiktning En periodisk besiktning har genomförts på Rya Kraftvärmeverk den 23 oktober Vid besiktningen framkom ett antal påpekanden. Rya KVV är markerade med en ring på kartan. Då samtliga gasturbiner på anläggningen har samma bränsle och därmed har samma utsläppsgränsvärde, görs jämförelsen i tabellen nedan med ett medelvärde av de tre turbinerna. Siffran kan jämföras med att emmaus björkå linnégatan göteborg Göteborg Energi under nästa år, 2017, beräknar att släppa ut totalt mellan 250 000 och 300 000 ton koldioxid från sina anläggningar. Förvaring skall ske på ett sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. Ska transporteras med tåg, för att minska klimatbelastningen ytterligare men också den lokala miljöbelastningen är tanken att skogsflisen ska transporteras med tåg ända in till anläggningen i Backa. 15 16 Tabell. Till utloppet leds även processavloppsvatten samt dagvatten från anläggningen.


Sitemap