Månadskort borås göteborg


månadskort borås göteborg

och dessa ska enligt lag användas. Tittar man på intäkterna som vi får in från alla som åker på ett månads-, kvartals eller årskort så blir intäkten rolig parklek stockholm ungefär sex kronor per resa. Du får byta en periodbiljett till en annan valfri biljettprodukt inom 180 dagar från köpet om den inte har aktiverats. Nätverket heter Flygbussarna free wifi följt av bussens nummer. Priset för kontoladdning och periodkort låg då kvar på samma nivå som 2010.

Om det inte klart framgår vilket pris du har betalat för resan ska prisavdraget beräknas utifrån priset för en enkelbiljett, inklusive rabatter. Höjningarna täcker bland annat ökade kostnader för löner och bränsle. Resor med medresenär i kollektivtrafiken Du som har ett färdtjänsttillstånd får ta med dig en medresenär utan kostnad i kollektivtrafiken (inklusive flexlinjen) inom Göteborgs kommun.

Bra restauranger göteborg centrum, Elite plaza hotel göteborg kontakt, Sightseeingbåtar göteborg, Mcdonalds göteborg jobb,

Giltighet för periodbiljett, giltighetstiden för din periodbiljett samt i vilken eller vilka zoner den gäller inom kan du se på kvittot, i en kortläsare eller på ett giltighetskvitto. Du som har månadskort Ungdom Göteborg och har fyllt 20 år betalar 45 kr för resor över kommungräns. Om du vid kontroll inte kan uppvisa giltig biljett tas en kontrollavgift på 500. Flygbussarna Airport Coaches förbehåller sig rätten att kunna avvisa och neka bagage om särskilda skäl finns. Om resan går över en eller flera kommungränser inom färdtjänstområdet kostar den. Outnyttjade biljetter köpta i kassan, ombord på bussen, hos en återförsäljare eller i en automat återlöses inom giltighetstiden mot en administrativ avgift på 20 av biljettpriset. Mat malmö vs helsingborg och dryck Det är tillåtet att ta med och förtära mat och dryck ombord på bussen, dock ej dryck i pappersmuggar utan lock med risk för spill, eller varm, starkt doftande mat som kan orsaka olägenhet för medresenärer.

Månadskort borås göteborg
månadskort borås göteborg


Sitemap