Palaestra i lund adress


palaestra i lund adress

want to connect with you audience! David Riebe, stage manager, Health and safety representative, Project manager david dot riebe at odeum dot lu dot se, mattias Svensson. Profile in Lund University research portal. Dessutom kan du filma hela ditt evenemang och antingen spara för redigering eller samsända till andra sammanlänkade lokaler i Universitetshuset, AF-borgen eller ut på nätet. Description Odeum är Lunds universitets centralt placerade musikcentrum för studentbaserat musicerande, konserter, föreläsningar och utbildning. Odeum leds av universitetets director musices och har ett flertal ensembler inom sin verksamhet. Postal address: Box 117, 221 00 Lund. Den övre delen har dock vissa smärre tekniska begränsningar. Additionally, you can film your entire events and either save for editing or broadcasting to other interconnected rooms in University Hall, AF building or online. Archives assistant mattias dot svensson at odeum dot lu dot.

Matilda lundin halmstad, Elin lundgren psykolog,

The upper part has, however, some technical limitations. Total capacity of the hall is 250 people, and is particularly well suited for panel discussions and lectures. Varje åhörarplats har egen mikrofon och dokument från tre olika källor kan visas samtidigt. University Cultural and Public Centres, website: phone. Odeum bedriver även utbildning i dirigering i samverkan med Musikhögskolan i Malmö. Innehållet nedan är skapat av våra användare. The hall can be divided into two smaller rooms upper and lower Palaestra and works well independently. Salen går att dela av i två mindre delar: övre och nedre Palaestra och fungerar utmärkt var för sig. Organizations (parallel directory administrator, health and safety representative). Each seat have its own microphone and documents from three different sources can be displayed simultaneously.


Sitemap