Borislav stankovic biografija


borislav stankovic biografija

women's skånes universitetssjukhus malmö jan waldenströms gata 47 Basketball Hall of Fame in 2000. In 2007, he was enshrined as a contributor in the fiba Hall of Fame. Kada se pojavio 1910. Comité Olmpico Yugoslavo, el, comité Olmpico Internacional, el Comité de Sabios del Basketball Hall of Fame y sobre todo como colaborador de la fiba del que fue su Secretario General desde 1976 hasta el 2002. Prepoznaje se u sledeim iskazima: Vie se znalo i prialo o njenim ukundedama i pramdedama. Stankovi eli da pokae da se neista krv vekovima taloila u ilama predstavnika jedne porodice i da je ona uzrok nesrene sudbine lepe Sofke. Ta uverenost da otac prodaje kuu, a saznanje da je u stvari prodao nju, svoju Sofkicu, toliko porazno deluje na Sofku da ona nema snage da se brani: povlai se, pristaje, svesno prihvata rtvu i trpljenje jer shvata da tom rtvom spasava oca i majku. U kui je neprestano nutka, hrabri; stalno se stara da joj bude dobro, ugodno, da se osea lepo.

Dejan, stankovi, biografija Borislav, stankovi - Wikipedia

I zato, zbog tog sveta, Sofka svoj poraz pretvara u hotell marina plaza i helsingborg frukost trijumf: njenu patnju niko ne moe da vidi, te da se naslauje. Aktivno se javlja u dvadeset i devet od trideset i tri poglavlja: Stankovi iz poglavlja u poglavlje prati njen ivot i njeno reagovanje u razliitim situacijama. Una vez dio por concluida su etapa como jugador, entren. To je bio njegov poslednji adut i Sofka, prosto beei, izlazi iz sobe: Nije bila ni vrela, niti oseala jad, bol, ve je bila utuena i isto skamenjena. Basketball Hall of Fame in 1991. Lica ne toliko svea koliko bela, neto malo duga, omekala, koata ali sa istim i visokim elom, crnim, krupnim, malo uskim oima, uvek vrelim jagodicama i stisnutim tankim ustima, tek pri krajevima vlanim i strasnim. Emu kompozicije romana dopunite vaim belekama (sa leve strane broja poglavlja!) o vremenskim intervalima. U robustnom gazda Marku pobeuje onaj drugi - potovalac i poklonik lepote. Biography edit, simultaneous to his studies Stankovi played professionally for. Stankovi lagano priprema udarac koji e biti zadat Sofki ona je okupirana milju o prodaji kue i ni jednog trenutka ne pomilja da bi to moglo biti neto drugo. (.) pisano je, nema se kuda, i onda hajde, da se ide tamo kud se mora. U Markovoj linosti i njegovom odnosu prema Sofki uoava se dvojstvo: na jednoj strani njega opinjava i uzbuuje njena lepota, na drugoj strani, on je poklonik lepote, potuje je i ceni.

Borislav stankovic biografija
borislav stankovic biografija


Sitemap