E-handel göteborgs stad


e-handel göteborgs stad

V6, filspecifikation för PRO FF V6 (Excel). De flesta använder då en egen uppsättning av Visma Commerces system för elektronisk handel, kallat Proceedo. Stöd finns för Scenario.3 i av sfti rekommenderade thor den mörka världen bor scen versioner. Krav på social hänsyn i upphandlingar är inget nytt för det kommunala bolaget Higab. Artikelbeskrivning (längre) Relaterade produkter Märkning av lagervara Produktblad unspsc märkning av produkter 3.2 Punch Out/Varukorg OCI.0 OCI.0 peppol BIS 18A Punch Out kommer att godkännas när handledning för meddelandet tagits fram, tidigast september Systemstöd kommer att finnas 6 månader efter godkänd. Allmänna bestämmelser för e-kommunikationsavtal, bilagor till äldre upphandlingsdokument, i Göteborgs Stads äldre upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) för ramavtal blir du hänvisad till flera dokument om e-handel. 1.1 Elektronisk faktura Godkänd kommunikationstyp: o FTP o https-kommunikation Kuvertering: o Stöd för kuvertering via sbdh o Stöd för Transportfil Bas Kontaktuppgifter: De avtalsparter som inte är ansluta till Göteborgs stads standardlösning för e-handel kan ha egna lösningar för mottagande av elektroniska fakturor.

Formuläret kan anpassas för ramavtalsleverantörens specifika tjänster och varor. 4.1 Godkända format. Förra året resulterade det i sju rekryteringar till olika byggprojekt i Göteborg. Om e-handelssystemet, göteborgs Stads använder Proceedo som e-handelssystem (kallas Winst internt i Göteborgs Stad vilket tillhandahålls av Visma Commerce.

För att börja e-fakturera till Göteborgs Stad ska du mejla med ämnesraden Winst e-faktura. Hänvisning till bilagor som enligt lag räknas till räkenskapsinformation men inte bifogas fakturan elektroniskt är ej tillåtet. Detta innebär att elektronisk orderkommunikation ska sättas upp innan avtalsstart. 4 5 3 Ordermeddelanden Alla ramavtal ska vara elektroniskt beställningsbara från avtalsstart. Göteborgs Stads förvaltningar samt flera bolag har infört elektronisk handel. Orderbekräftelser kan manuellt skapas av leverantören i Visma Proceedo Supplier Center. Eventuella kostnader för överenskommen elektronisk inköpsprocess står respektive part för. Order integreras till leverantörens orderhanteringssystem baserat på edifact D96 orders enligt esap/sfti. Göteborgs stads krav på format och innehåll ska följas. 1.2 Katalog och Ordermeddelanden Katalog och ordermeddelanden skickas via Visma Proceedo. 2.3 Formulär Beställningsformulär skapas av Göteborgs Stad.

E-handel göteborgs stad
e-handel göteborgs stad

Bygglovshandläggare malmö stad
Jönköping stad
Stockholms stadsbibliotek timmar
Roliga göteborgs gåtor


Sitemap