Unionen försäkring sjukdom


unionen försäkring sjukdom

kan ha stor nytta av ditt medlemskap i Unionen när du vill utvecklas i arbetslivet. Viktigt att veta, välkommen till vår gruppförsäkring. Från Alecta kan du få ITPs sjukpension om du är sjuk mer än 90 dagar och har kollektivavtal på din arbetsplats. Dessutom kommer din inkomst från flera håll: Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön 2:a till 14:e sjukdagen. Sjuklön och sjukpension, din arbetsgivare ska enligt lag betala sjuklön för de första 14 dagarna, utom för första sjukdagen som är en karensdag. Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd. Vid eventuell arbetsskada gäller både lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. Enligt både lag och flera av Unionens avtal finns viss möjlighet att pröva annat jobb om din rehabilitering kräver det. Pdf - Gatugården Ekonomisk Förening. ITP sjukpension, iTP sjukpension kompletterar den allmänna sjukpenningen och aktivitets- och sjukersättningen från Försäkringskassan. På lön mellan 8 prisbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp är ersättningen 65 och mellan 20-30 inkomstbasbelopp 32,5 av lönen.

Unionen försäkring sjukdom
unionen försäkring sjukdom

Utbetalas från dag bo i nyfors, eskilstuna 91 eller dag 105 från. Ersättningar när du är sjukskriven, blir du sjukskriven minskar oftast din inkomst med 1020 procent beroende på hur länge du är sjuk. Vad Unionen kan hjälpa dig med Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande: Information om dina rättigheter och skyldigheter som anställd Hjälp med information om arbetsskadeanmälan, rehabilitering och arbetsanpassning eller om det blir tvist om ersättningen Medlemsförmåner som ger dig. På lön upp till 8 prisbasbelopp är ITP sjukpension 10 av lönen. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats får du sjuklön från 15:e sjukdagen utöver Försäkringskassans sjukpenning.

F rs kring Unionen Sjukf rs kring Unionen Forts ttnings- f rs kring f r tidigare medlem Unionen Egenf retagare - F rs kring Ers ttning vid sjukpenning - AFA F rs kring


Sitemap