Umeå universitet tekniskt basår


umeå universitet tekniskt basår

heltid eller kan jag välja det själv? Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Umeå 60 hp Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet Om du är intresserad av teknik och naturvetenskap men saknar fullständig behörighet för att studera sådana utbildningar (program/kurser) på universitetet. Urval Betyg-Högskoleprov 67/33 procent Anmälningskod UMU-01756 Anmälan Sista anmälningsdag var den Du kan inte längre anmäla dig. Eller: Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 1b/1a11a2 eller motsvarande. Urval Betyg-Högskoleprov 67/33 procent Anmälningskod UMU-01752 Anmälan Sista anmälningsdag var den Du kan inte längre anmäla dig. Valet av kurser görs efter antagning, enligt instruktioner i välkomstbrevet. Länkarna leder till den publika delen av vår lärplattform Cambro. Höst 2019, tekniskt basår, jönköping University. Man ska lyssna på sitt hjärta och göra det som känns rätt.". Nej, studieresultaten på basåret påverkar inte ditt meritvärde från gymnasiet, varken uppåt eller nedåt.

Umeå universitet tekniskt basår
umeå universitet tekniskt basår

Kurspaket B behörighet Bi 2, Fy 1a, Ke 2,. Karlskrona 60 hp, tekniskt basår, luleå tekniska universitet, tekniskt basår är en kompletteringsutbildning för dig som vill läsa till ingenjör vid Luleå tekniska universitet men som saknar behörighet. Ja, basårets kurser gör dig behörig att söka även andra utbildningar än de som platsgarantin gäller till, både på Umeå universitet och vid andra universitet och högskolor. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc jönköping 60 hp, tekniskt basår, blekinge Tekniska Högskola, tekniskt basår är en utbildning utformad speciellt för dig som vill ha en god grund för fortsatta studier på någon.

Fäll ihop Kontaktformulär Programmet ges av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Kontaktpersoner för programmet är: Berit Bengtson, studievägledare. Matematik 3c och 4, fördelat på tre basårskurser. Basåret ger också platsgaranti till något av våra program inom teknik och naturvetenskap vid Umeå universitet eller till jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Behörigheter du kan läsa. Läsperiod 1: Biologi baskurs I Matematik baskurs. Fäll ihop Kan jag läsa basåret på distans? Tekniska basår på universitet Tekniska basår och basterminer ges vid universitet, högskolor, på Komvux och på folkhögskolor.


Sitemap