Närdaghemmets förskola swedenborgsgatan uppsala


närdaghemmets förskola swedenborgsgatan uppsala

Miljöpolicy, förskolans miljöpolicy innebär att vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt med ett hållbart förhållningssätt gentemot miljö, mat, energi och resurser. Familjer som inte är representerade i styrelsen ingår i arbetsgruppen Hus Hem. Att ingå i joursystemet, som förälder till barn på förskolan har man jour en fredag per termin.07.30-09.00. Din roll som förälder, som förälder till barn som går på Närdaghemmet har Du en viktig roll i verksamheten.

Våra dagbarnvårdare bor i Tuna Backar och Löten (mellan ICA och Tycho Hedéns väg). De föräldrar som har barn som vid höstterminsstarten har fyllt/kommer att fylla: tre år under kalenderåret ordnar en julgransplundring. Uppflyttning, det är bra att känna till att uppflyttning av barnen från den pedagogiska omsorgen till förskolan inte sker automatiskt när barnet fyllt tre.närdaghemmets förskola swedenborgsgatan uppsala

Anmälan till besöksdagarna kan göras på Besöksdagar infaller första fredagen varje månad kl 9:30.
Verksamheten på Närdaghemmet bedrivs som en kombination av pedagogisk omsorg och vanlig förskola, vilket innebär att barnen i de flesta fall börjar hos.
Närdaghemmet är Uppsalas äldsta föräldradrivna förskola och startade sin verksamhet år 1974.
Några år senare köptes fastigheten.

fyra år under kalenderåret ordnar föräldrafest. Av hänsyn till grannar får städning inte ske tidigt på morgonen eller efter.00. Verksamheten bedrivs dels i lokaler på Swedenborgsgatan 31 där förskolebarnen går, dels hemma hos dagbarnvårdarna inom den pedagogiska omsorgen, där de yngre barnen går. Förskolan är inrymd i ett mysigt gammalt hus i tre våningar på Swedenborgsgatan. Om den ansvariga för inskolningen blir sjuk under inskolningsperioden, förbinder sig föräldrarna att ta upp till fem dagars ledighet. Detta uppnås genom obligatoriskt deltagande i föreningsmöten, styrelsearbete samt genom medverkan i olika arbetsgrupper. Verksamheten på Närdaghemmet bedrivs som en kombination av pedagogisk omsorg och vanlig förskola, vilket innebär att barnen i de flesta fall börjar hos en av våra dagbarnvårdare, för att sedan i treårsåldern gå över till förskoleverksamheten på Swedenborgsgatan. Man tar då emot och har hand om barnen när pedagogerna utvärderar och planerar kommande veckas arbete. Dagbarnvårdarna har sin verksamhet till större delen förlagd i sina hem och träffas i närmiljön omkring. Någon gång under helgen städas huset mer noggrant. Att delta i fixardagar, vid behov kan särskilda fixardagar genomföras. Att sköta veckostädning (gäller endast på förskolan).

Att delta i höst- och vårstädningen på Förskolan. Även andra faktorer spelar in och måste tas hänsyn till, som t ex barnets utveckling, samt att det blir balans i barngruppernas sammansättning och storlek, både på förskolan och hos dagbarnvårdarna. Just nu pågår projektet Giftbanta förskolan, där vi enligt Uppsala kommuns riktlinjer och mål jobbar vi för att förebygga och minska barnens exponering av ohälsosamma ämnen i vardagen.


Sitemap