Upp ombord 2gb


upp ombord 2gb

och utgör en väsentlig del av ett typiskt offshorefartygs driftprofil. För mer information, kontakta, håll dig uppdaterad! Approval buss göteborg ikea kållered in Principle av American Bureau of Shipping. Buller- och vibrationsminskningar är något vi fokuserat på under flera år med vår GenFlex Design-lösning, och möjligheten att nu kunna få dokumenterade bullernivåminskningar tillsammans med en hög bränsleeffektivitet är ett väldigt viktigt steg för oss som tillhandahåller energilösningar, speciellt för våra kunder som arbetar under. ABB:sTesterna mätte också bränsleförbrukningen vid dynamisk positioneringsdrift under svåra väderförhållanden, vilket visade på 14 i bränslebesparingar. ABB:s system för energidistribution, Onboard DC Grid, tilldelades i januari 2014. Utöver bränsleförbrukning testade Pon Power och ABB även vilken effekt Onboard DC Grid hade på bullernivån i motorrummet. Genom att distribuera elektricitet via DC tillåter Onboard DC Grid-systemet motorer att arbeta vid olika hastigheter. Mätningarna och testerna, som gjordes i samarbete mellan Pon Power och ABB ombord på offshoreplattformen Myklebusthaugs leveransfartyg Dina Star, visade på minskningar av bränsleförbrukningen på upp till. ABB introducerade det innovativa systemet för energidistribution, Onboard DC Grid, 2011. ABB:s Onboard DC Grid-koncept, aBB:s Onboard DC Grid representerar ett genombrott för optimeringen av driften inom den maritima industrin tack vare distributionen av energi genom en enkel DC-krets, vilken tillhandahåller väsentliga energibesparingar i kombination med ökad säkerhet samt redundans i jämförelse med traditionella AC-system.

upp ombord 2gb

upp ombord 2gb

Restaurang på sysslomansgatan uppsala, Thailändsk mat uppsala, Teknisk fysik uppsala, Handkirurgi akademiska sjukhuset uppsala,

Den ledande energi- och automationskoncernen, ABB, offentliggjorde i dag att en test gjord av en tredje part bekräftar att deras Onboard DC Grid hjälper fartyg minska bränsleförbrukningen, sänka ljudnivån ombord och reducera fartygets påverkan på miljön. Underhållsfartyget Dina Star, som levererades till Myklebusthaug Management av Kleven Yard 2013, är det första fartyg som drivs med Onboard DC Grid. Vår Onboard DC Grid är ett stort steg framåt för elektrisk drift, och vi är nöjda med att konceptet levererade resultat som överträffade våra förväntningar, säger chefen för ABB:s division Process Automation, Veli-Matti Reinkkala. Onboard DC Grid-systemet underlättar även användandet av batterier och andra anordningar för energilagring, vilket ytterligare förbättrar energieffektiviteten och minskar utsläppen. Onboard DC Grid är en konkurrenskraftig fördel för fartygsägare, oavsett om det gäller driften av offshorefartyg, färjor eller yachter, när de vill öka bränsleeffektiviteten och minska utsläppen. Dina Star drivs av fyra Caterpillar 3516-motorer i kombination med en C32 med växlande farttillämpning. Vi verkar på en marknad med hög konkurrens där kunder fritidshem föräldraledig malmö ökar sitt fokus på driftkostnader och miljöpåverkan. För mer information om Onboard DC Grid-systemen kolla på introduktionsvideon. Baserat på resultaten av testen kan vi nu tryggt hävda att Onboard DC Grid levererar avsevärda bränslebesparingar, vilket gynnar fartygsföretagen. Det här är de första dokumenterade resultaten gjorda på ett fartyg utrustat med ABB:s Onboard DC Grid, ABB:s Onboard DC Grid möjliggör för motorer att arbeta på varierande hastigheter för att öka bränsleeffektivitet vid varje belastningsnivå. Teknisk information om, onboard DC Grid-systemet. Systemet förbättrar även den dynamiska svarstiden av motorerna.

Ett resultat av detta är att bränsleförbrukningen och utsläppen minskar avsevärd i jämförelse med traditionella driftsystem. De första dokumenterade resultaten av tester, gjorda på fartyg utrustade med Onboard DC Grid, visar på betydande minskningar av såväl bränsleförbrukning som ljudnivå. Resultaten från det första fartyget med ABB:s avancerade Onboard DC Grid-teknologi, Dina Star, är lovande och ökar vår konkurrenskraftiga fördel, säger Tore Myklebusthaug, direktör vid Myklebusthaug Management. Upptäck vårt utbud ombord med wizz Cafe and Boutique, vare sig du bara vill ha ett snacks, något. Ett brett utbud av produkter av toppkvalitet finns tillgängliga ombord, och vår besättning är glada att. Gastroblicke: Wer da war, wer fehlte humoa carte:. Kaffee ohne: Kaffee ohne Koffein, aber mit vollem Geschmack. GENÜSSE, landpartie: Den Geschmack hat Manuel Grabner zweifellos von seinem Vater Rudi geerbt, der ebenfalls als gefeierter Drei-Hauben-Koch reüssierte.


Sitemap