Sefina pantbank stockholm


sefina pantbank stockholm

det som linnea basilika lund att paret har gemensam plånbok, och smider planer för hur framtiden skall tacklas på bästa sätt. Ihop, som en enad front. Observera att räntan är avdragsgill, vilket betyder att du kan dra av den i din deklaration. Please complete the bot challenge below. Mannen är klädd i svart kostym och kvinnan i en vit topp. Annonsörens yttrande, annonsören skriver i korthet att en privatperson har uppfattat annonsen som könsdiskriminerande. Annonsören är ett modernt företag som går helt emot all form av diskriminering. Nedanför finns en punktlista som beskriver hur det går till att ta ett lån hos annonsören. Anmälaren påpekar också att i dennes personliga tycke hade mannen sjunkit ännu mer i graderna om han använt sig av företagets tjänster, det vill säga pantbanken.

Mannen håller i en plånbok som det flyger upp umeå vinter malar ur och tittar med uppspärrade ögon och lätt öppen mun in i kameran. Dessa lyder Jag är mellan jobb just nu, Fick oväntade räkningar, Bilen gick sönder igen, Ett erbjudande dök upp och Vi behöver lite guldkant. Du betalar ränta på lånet precis som hos en vanlig bank, hos. Reklamombudsmannen konstaterar att annonsen sannolikt ger en genomsnittskonsument intryck av att det finns olika skäl till varför en privatperson behöver låna pengar, att bristen på pengar kan vara upphov till en konflikt i en relation och att smycken kan användas som pant. Hade mannen dessutom anlitat pantbanken för detta ändamål hade hans trovärdighet sjunkit, om möjligt, ännu mer. En förutsättning för att marknadskommunikation ska anses diskriminerande i något avseende är att den beskriver eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett nedvärderande sätt. I nedre kant finns en guldring, den illustrerar att annonsören arbetar med privatlån där värdeföremål blir till säkerhet för lånet. Det kunde lika gärna vara kvinnan som hållit i plånboken. I vänster nedre kant på annonsen syns en stor guldring med en vit sten. Annonsören har inte uppgett vem som har producerat reklamen. Reklamombudsmannen finner inte att annonsen uppfattas som en beskrivning av stereotypa könsroller. Kvinnor i Sverige är självförsörjande och inte beroende av att en man betalar.

Sefina pantbank stockholm
sefina pantbank stockholm


Sitemap