Personal och arbetslivsfrågor lund antagningsstatistik


personal och arbetslivsfrågor lund antagningsstatistik

den utbildningen du har ansökt till genom att se tidigare års antagningspoäng. Undervisningsspråk: svenska Längd: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science, Major: Education Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Pedagogik Ett mer komplext och föränderligt arbetsliv gör att studier på avancerad nivå inom personalområdet efterfrågas i allt större utsträckning. Alla masterprogram inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Högskolan i Gävle erbjuder ett borra stenplattor masterprogram inom arbetshälsovetenskap på distans läs mer här. Ämnet är dock brett och relaterade utbildningar kan se olika ut och innehålla olika kurser beroende på vilken du väljer att läsa. Överlag kan man säga att en arbetsmiljöutbildning ämnar att ge en förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda kan arbeta med arbetsmiljöfrågor. Masterprogrammet i humanekologi ger dig redskap för att kunna kommunicera om hållbarhetsproblem. Undervisningsspråk: engelska Längd: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science, Major: Sociology Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Sociologi Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Sociologi på Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot statsvetenskap ger dig möjlighet till fördjupning inom statsvetenskap som förberedelse för yrkesliv eller forskarutbildning. Undervisningsspråk: engelska Längd: 2 år, 120 hp (master) Examen: Master of Science in Development Studies Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Utvecklingsstudier på Masterprogrammet ger kunskaper om utveckling, ledning och styrning av välfärdsstater och välfärdsregimer. Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.

Handelsrätt: Personal - och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontextpersonal och arbetslivsfrågor lund antagningsstatistik

Mat avhämtning lund, Dr. ellen lundershausen,

Vanliga arbetsuppgifter är rekrytering, kompetensinventering, kompetensutveckling, karriärvägledning, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, arbetsmiljöarbete, löne-, pensions- och försäkringsfrågor, arbetsrätt, förhandlingar och avvecklingsarbete. Benämning, antal behöriga, antal antagna, antal reserver,. Gävle 180 hp, visar 1-7 av 7 träffar, vad är arbetsmiljö? Har du inte fått något lösenord kontaktar du din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola. Socialantropologins fokus på kvalitativ metod genom etnografi och deltagande observation fördjupas genom studier och praktiska övningar. På inriktningen Supply Chain utvecklar du din kompetens om logistikkedjor och lär dig hur nyskapande, hållbara och globala försörjningskedjor utformas.

Intrade gröna lund Rabatt 2018, Axis lund jobb, Gavel synonymer och antonymer pdf för SSC cgl,


Sitemap