Nora bergslags veteranjärnväg


nora bergslags veteranjärnväg

var därmed Sveriges första normalspåriga järnväg. Stationen och grusgropsspåret har även tidvis använts för timmerlastning.

Nora bergslags veteranjärnväg
nora bergslags veteranjärnvägnora bergslags veteranjärnväg

Att Nora fick järnväg redan 1854 är ingen slump. I området kring Nora fanns redan i början av 1800-talet ett hundratal mindre gruvor och järnbruk. Transporter skedde främst vintertid med hästforor.

Nora Bergslags Veteran Jernväg, nbvj, in Sweden. I Bengtstorp fanns från början en trespårs bangård och ett 300 meter långt sidospår till en mindre hamnanläggning. SWB Y3 16 vid vägövergången i Knapptorp år 2010. Man satsade stockholm konferensanläggning dalarnas hus så stort på Kortfors och Karlsdals bruk att man även lät uppföra lokstation och verkstäder på platsen. När rälsbussar och diesellok anskaffades byggdes två trespårs lokstall. I samband med att tegelbruket lades ner på 1950-talet revs sidospåren upp. Stationen i Ervalla uppfördes i sten och kompletterades med järnvägsrestaurant. Efter att riksdagen år 1851 beviljat medel till en sedan 1848 planerad järnväg bildades därför ett järnvägsbolag, "Nora-Örebro Jernvägs Aktiebolag".


Sitemap