Clearingnummer citibank stockholm


clearingnummer citibank stockholm

och resterande siffror i kontonumret. Här nedan finner du en lista på alla banker och vilket clearingnummer respektive bank har. Bank, clearing- nummerserie, max antal siffror i kontonummer (exkl. Bankkontorets marina lundin sundsvall adress utsatt på karta. För lista i bokstavsording klicka här.

Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank. Observera att du kan ha olika clearingnummer för olika konton beroende på var kontot är öppnat. Har det hänt att du försökt att göra en överföring och plötsligt inte vet vilket clearingnummer du ska använda vid överföringen? Clearingnummer används till att identifiera till vilken bank och bankkontor en betalning ska till., det vill säga ett visst bankkontor och det innebär att man även kan utläsa vilken bank ett visst konto tillhör genom clearingnumret. Citibank International kundtjänst, spärra kort hos Citibank International.


Sitemap