Malmö stad ikf


malmö stad ikf

större deltagande i de demokratiska beslutsprocesserna samt att öka beslutsfattares engagemang för ungdoms-, integrations- och jämställdhetsfrågor. Vi har aktiviteter inom idrott och kultur. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Vi arrangerar, bolivianska riksträffen den 21-26 juli. I projektet deltog unga kvinnor 18-30 år, föreningar och beslutsfattare från Köpenhamn i Danmark, Åbo i Finland, Reykjavik på Island och Karlstad och Malmö i Sverige. Den primära målgruppen var unga kvinnor i åldern 17-25, främst kvinnor med invandrarbakgrund, dels unga kvinnor från gymnasieskolor i Malmö, dels kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen i Malmö. Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts. Idag 6 år senare håller vi på med kultur men det är såklart fotbollen som står för den största delen.

Malmö london flyg
Advokatfirman lindahl kb malmö

Vi är ca 160 medlemmar varav ca 130 i fotbollssektionen. Vi jobbar för att utveckla verksamheten i de åldersgrupper. Företagarna lyfts fram som engagerande förebilder i Skåne och Sverige. 2008: våren tillträde till Gullviksborg ip natur gräs. Läs mer om webbkakor och vilka som används på på sidan.


Sitemap