Högskolan gävle ladok


högskolan gävle ladok

detta under. Ladok förser såväl interna som externa intressenter med uppgifter, till exempel underlag till årsredovisning och verksamhetsberättelse. If you have forgotten whether or not you have registered for an exam you can check your exam registrations in Student Ladok. If you want to know how long the registration period for an exam is, you can find the dates in Student Ladok. Med personuppgifter avses: namn personnummer adress telefonnummer, om du finner att du skulle kunna omfattas av sekretesskyddet måste du själv kontakta vår Ladokfunktion. Det finns även aktuell information i portalen där du ser vad som händer på Högskolan samt när det är dags att söka kurser eller liknande. Go to Ladok for registration, contact information to your faculty, faculty of Engineering and Sustainable Development. Ditt E-postkonto korrigeras inte på grund av ett namnbyte.

Musikhögskolan malmö antagningsprov
Buss mellan gävle uppsala

De uppgifter om studenter som finns i registret är namn, personnummer, kontaktuppgifter, förväntat deltagande, registreringar, resultat, tillgodoräkningar och examen. Go to step. On the page for the course you just clicked on, you will find more information about the course and two tabs, Results and Participation on the course. You can also see if there are conditions for your admission. Ange tillfällig adress, om du tillfälligt har en annan adress, än folkbokföringsadressen, dit du vill få post från högskolan lägger du till den under Mina uppgifter på StudentLadok. Fått nytt personnummer - ändra i Ladok. Varje lärosäte ska enligt Förordning (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor föra ett lokalt register över studenterna och deras studieresultat.


Sitemap