Vasteras förskola


vasteras förskola

är att integrera barnen i det mångkulturella samhället och samtidigt bevara det finska språket och de finska traditionerna. Lagad mat i vårt eget kök. Utemiljö, vår förskola har en inbjudande gård som lockar till lek och aktivitet. Varje barn ska vara stolt över sin identitet. All personal är tvåspråkig och verksamheten bedrivs med fokus på finska. Miljön utformas på ett sådant sätt att den ger barnen möjlighet att vara självständiga och ta egna initiativ. Vi har också ett bra läge nära skogen, vilket gör att vi ofta går dit. Skogen är en lärorik och stimulerande miljö som inbjuder till utforskning och kreativitet.

Ekhamra förskola Västeråsvasteras förskola

Förskola stockholm tider, Rosa tornet montessori förskola lund,

Utomhuspedagogik och miljö, naturen är en outtömlig källa för både fantasi, lek och rörelse samt barnets upptäckarglädje. På Hällby förskola har vi ett modernt kök där personal från Restaurangenheten dagligen tillagar vår mat. Ljusa stora lokaler, förskolans miljö är byggd för att varje barn ska uppleva lusten att leka, lära och utveckla alla sina sinnen. Vi använder olika tekniker för att väcka barnens intresse. Vi vill erbjuda barnen en inbjudande, trygg, stimulerande och utmanande arbetsmiljö, såväl inomhus som utomhus. Utomhus följer vi årstidernas växlingar och barnen ges möjlighet till rörelse och upplevelser i naturen. Förskolan ligger i närhet till skog och grönområden. Från Kulram till Lärplatta, vi har mycket språk- och matematikmaterial så att vi har möjlighet att arbeta tematiskt med barnen i mindre grupper. Vi strävar efter att erbjuda pedagogiskt material på både finska och svenska, till exempel sånger och böcker.


Sitemap