Spara på vatten göteborg


spara på vatten göteborg

Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Genom smarta val och små insatser i vardagen kan vi spara vatten. Även om mängden vatten inte är ett problem kan alltså produktionskapaciteten sätta begränsningar. Grafer dricksvattebförbrukning, grafer dricksvattenförbrukningen, grafer dricksvattenförbrukningen. Här hittar du enkla tips på hur du kan spara vatten i vardagen. Den varma sommaren är över, men vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Att leva energieffektivt handlar om att lära oss mer om vad vi kan göra för att bryta det slentrianmässiga slöseriet som inte fyller någon funktion och förändra de små sakerna i vardagen. I Båstads kommun, som har egen dricksvattenproduktion, är förbrukningen fortfarande hög och där råder bevattningsförbud.

Trädgårdsarkitekt göteborg
Göteborg hotellpaket liseberg
Bordslampa göteborg

Det finns också risk att vattentrycket försämras i de sydvästra delarna av Göteborg.". Vi lyfter gärna att att man sparar energi på ett smart sätt. Det finns flera filmklipp på nätet som guidar dig steg-för-steg. Det är inte svårt för den händige att själv fixa en droppande kran för att förhindra att upp till 15 liter vatten varje dag försvinner ner i avloppet till ingen nytta. Det har uppstått en läcka på en stor huvudvattenledning vid Söderleden och kretslopp och vatten uppmanar därför alla göteborgare att vara sparsamma med vattenförbrukningen under helgen. Det motsvarar nästan 5 500 liter om året. Har du frågor kring förbrukningen kontakta Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på nsva:, telefon. På så sätt kan vi också göra skillnad för miljön. Nsva publicerade grafer över den höga dricksvattenförbrukningen i samtliga bo girona-telefoner ägarkommuner till och med den 14 juni.

Göteborg sparar vatten men inte Stockholm Göteborgsspara på vatten göteborg

Byggställning göteborg rasat, Migrationsverket göteborg pass, Flyg från göteborg budapest,


Sitemap