Järnvägsstation göteborg adress


järnvägsstation göteborg adress

bröderna, axel och, hjalmar Kumlien, ett par av samtidens mest anlitade arkitekter. P b Arlanda Central Station /b or b Arlanda C /b is a a href pages/w/ " railway station /a on the a href pages/w/ " Arlanda Line /a serving a href pages/w/ " Stockholm-Arlanda Airport /a in a href pages/w/ " Sweden /a. 10 Bergslagsbanans före detta stationshus, ursprungligen "Bergslagernas jernvägsstation, i Göteborg " var både ändstation och en symbol för Sveriges största privata järnvägssatsning, Bergslagsbanan eller Bergslagernas Jernvägar (BJ) som tillkom 18721879. När persontrafiken flyttades över till Göteborgs Centralstation 1930, revs alla järnvägsspår och perronger utanför huset. 1 Stationsbyggnaden är uppförd i en massiv konstruktion med bärande ytterväggar och inre hjärtväggar av tegel.

Välkommen till Göteborg, göteborg Centralstation är trafiknavet för hela västra Sverige. 103f a b Göteborgs-Posten,. Se stationens insida, visste du att du kan se stationens insida på Google Maps? Huset hade då funnits på, riksantikvarieämbetets lista över föreslagna byggnadsminnen sen år 2000. Kumliens stationshus kom att byggas konsekvent enligt hans enkla typhusritningar i fyra olika storlekar. På den vänstra sidan låg gods- och personalutrymmen. Arkitekter Fasader i Göteborg, Gunilla Linde Bjur, Yvonne Linder, Balkong Förlag, Stockholm).järnvägsstation göteborg adress

Centralstationen, Centralhuset och Nils Ericsson-terminalen bildar Göteborgs Resecentrum där mer än 90 000 resenärer passerar varje dag.
Centrum för kollektivtrafik, pendel- och regionaltåg.
Adress : Drottningtorget (brevid Nordstan - Shoppingcenter) Både du som turist och du som bor.
Göteborg kan inte missa Centralstationen i, göteborg.
Färdas ni till, göteborg via tåg eller buss kan er slutdestination vara Göteborgs Centralstation.

91 Bjur Linder (2013. Stationsbyggnaden invigdes den 2 och är byggnadsminne sedan 13 februari 2008. Kumliens utbildning och erfarenhet från Tyskland samt hans arbete på Statens Järnvägars arkitektkontor, återspeglas i arkitekturen. 6, fastighetsbeteckningen är Gullbergsvass 703:61. 3 Gamla väggmålningar och fasader återställdes till sitt ursprungsskick och byggnaden anpassades för nya hyresgäster. 1, byggnaden är belägen vid. Västergötland-Göteborgs järnvägar, Måns Mannerfelt, Göteborg 1948,. 27 a b c d e Länsstyrelsen Västra Götalands län, Byggnadsminnesförklaring. År 1906 ändrades huvudtrappans lopp upp till första vilplanet. Zooma in tillräckligt långt så ser du butiker och servicefunktioner. 3 Vid en totalrenoveringen av byggnaden 2001, som kostade cirka 30 miljoner kronor, togs snickerier, gjutjärnspelare, stuckaturer, spegeldörrar och andra originaldetaljer fram.


Sitemap