Oslo bussterminal torp flyplass


oslo bussterminal torp flyplass

avstigning før Torp Sandefjord lufthavn, og ingen påstigning etter avgang fra Torp Sandefjord lufthavn. Reisegods inntil. Tilsvar til klager vil foregå på norsk eller engelsk språk. Bedriften er ikke ansvarlig for tap av eller skade på bagasje og reisegods som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises at tapet/skaden er påført forsettelig eller med grov uaktsomhet av betjeningen. Torp Ekspressen har plassgaranti. Billetten skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør. Kort som misbrukes eller forsøkt misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrollør mot kvittering. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for feil oppgitte rutetider gitt av reisebyrå, andre reisende, bussterminaler osv. Velg hvilken flyvning du skal ta til eller fra Oslo Torp. Vegtrafikklovens paragraf 23a, samt forskrift.

Göteborg oslo med buss
Gävle oslo bil
Tillfällig bussterminal slussen

(Gjelder ikke om du reiser med flyet bussen venter på). Studentbillett gis bare til studenter/elever som er 16 år og eldre sammen med gyldig studentbevis. Den reisende er selv fullt ut ansvarlig til å vite, bussens kjøreretning og endeholdeplass. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noen tilfeller mindre enn kr 300. Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne ovenfor vognbetjeningen eller kontrollør. Ferdig, det er alt! Kg beregnes barnebillett og over. Dersom reisende blir eco stockholm arkitekter ab forsinket i ankomstterminalen på grunn av forhold som Politi og Tollkontroll,.v. Busser i rute har ikke plikt til å ta med levende dyr (hund/katt.v.). 45 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake.

Stockholm oslo, Buss från västerås till oslo,


Sitemap