Studievägledare sociologiska institutionen lund


studievägledare sociologiska institutionen lund

första urvalet om du vill behålla din reservplats. Kontakta alltid din studievägledare om du planerar att avbryta dina studier. Tips om studieteknik, att ansöka om examen, möjligheter att läsa vidare på avancerad nivå. Studievägledningen vänder sig till dig som behöver vägledning och information före eller under din studietid. Kontakta programmets studievägledare så snart du vet att du har kurser som släpar efter. Vägledning via Skype, boka via studievagledning at stu dot lu dot. För studenter med valborg lundegaard aker funktionshinder finns särskilda resurser du kan få via Studentcentrum. Det innebär att du i vissa fall behöver vara godkänd på ett visst antal kurser för att kunna läsa vidare på efterföljande kurs. Välkommen att prata med oss om du har frågor om våra kurser och program!

Alla som har gjort en anmälan får antagningsbesked med uppgift om antagning eller reservplacering. Anmälan till programmet, anmälan till programmet gör du enklast via universitetets utbildningswebb. . Arbetsmarknaden, kursutbud och kursinnehåll, det kan vara viktigt för dig att veta att studievägledaren har tystnadsplikt. I dessa fall kan du bli antagen till en kurs med villkor, där villkoret behöver vara uppfyllt vid terminsstart för att du ska kunna registreras. Programmets studievägledare kan ge stöd och information under studietiden. . Inom programmet finns obligatoriska kurser som du inte behöver anmäla dig till själv.

Jobb: Studievägledare vid sociologiska institutionen (Lunds Studievägledning - Sociologiska institutionen - Uppsala Studievägledning - Sociologiska institutionen - Umeå universitet Restauranger nära Kungsgatan, Stockholm


Sitemap