Juridisk översiktskurs lunds universitet


juridisk översiktskurs lunds universitet

rätt att mot varje gäldenär kräva betalning för dennes andel. Den som innehar ett skuldebrev kan kräva betalning i enlighet med skuldebrevet. Lös egendom - lagregler i Handelsbanken 10:1-7. Studieavgiften för Internetbaserad juridisk introduktionskurs är 32 500 SEK. Andy bedriver verksamheten i enskild rma.



juridisk översiktskurs lunds universitet

Vi jobbar mycket med juridisk problemlösning vid seminarier och basgruppsarbeten.
En skriftlig tentamen avslutar kursen.
Kursen är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli förtrogna med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken.

Examination, skriftlig examination motsvarande 6 högskolepoäng sker i slutet av kursen i Lund och Stockholm. Läs vidare på Anmälningsavgiften är 900 kronor. Höstterminen 2017160 st, dagtid Lund, heltid 100, på svenska 3 september november 2018. I mars 2007 köpte Karim till sitt hem en dammsugare på avbetalning av Kurts. Det är en ensidig, skriftlig utfästelse att betala ett visst belopp. Rätt att säga upp lånet till förtida betalning, punkt 9 i allmänna villkor. Såvida inte Borgenären har överlåtit skuldebrevet och informerat Linda om detta - då kan Laban kräva Linda på pengarna, 3:27 SkbrL. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Kan hon på förfallodagen slippa att betala det högre beloppet. Andersson, Pettersson och Bengtsson har gemensamt skrivit under ett skuldebrev avseende ett lån på 60 000. Proprieborgen, enligt 10:9 HB, borgenären kan kräva Beatrice på hela beloppet. Banken hade i första hand tagit panten som säkerhet då den tillgången tillhör gäldenären.


Sitemap