Egenremiss bup uppsala


egenremiss bup uppsala

får en remiss till en mottagning inom ditt eget landsting eller region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få en besökstid på specialistmottagningen som du har blivit remitterad till. I Gotland krävs remiss för barnmedicin för barn över två. Uppdraget för den centrala enheten är att ta emot och koordinera egenremisser till rätt mottagning på sjukhuset. Det kan till exempel vara en gråstarrsoperation. I Uppsala krävs remiss till psykoterapibehandling. Eftersom en egen vårdbegäran innehåller patientuppgifter om dig är det inte tillräckligt säkert att skicka den med e-post. Kostnaden beror på vad det är för vård och vart remissen skickas.

Egenremiss bup uppsala
egenremiss bup uppsala

I Jönköping krävs remiss för öppen specialiserad ögonsjukvård för personer som är 18 år och äldre. Men det är alltid den mottagning som tar emot malmö budapest flyg remissen som avgör hur snabbt du kan få en tid. Remissreglerna varierar mellan olika landsting och regioner. Fäll ihop, remiss till ett annat landsting eller region. Vårdgarantin gäller inte längre om du får du en remiss och väljer att söka vård i ett annat landsting eller region. Fäll ihop, hur länge behöver du vänta? Ring en vårdinrättning och få en blankett hemskickad. Nu finns faktablad på dessa språk som beskriver vad BUP är, hur man tar kontakt och vilken hjälp man kan. Vad innehåller en remiss? Så här gör du för att skicka egen vårdbegäran genom 1177 Vårdguidens e-tjänster: Logga. Remissregler i olika delar av Sverige. Det är till exempel om den vård du behöver inte finns där du bor.


Sitemap