Umeå universitet doktorand


umeå universitet doktorand

vi oss en kulturpolitik som sätter regionerna och landstingen i centrum samtidigt som vi ser ett ökat fokus på näringslivssamarbeten och regionutveckling. Vi söker dig som är intresserad av statistisk modellering av stora datamängder med tillämpningar inom miljökemi och hälsoområdet. Ansökan ska bestå av följande (på engelska CV, styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. Stefan Blomberg, retrospel, retrospelande och retrokultur, människor vänder ryggen mot de nya datorspelen och återvänder till titlar från tidigare stadier i datorspelandets historia. Sökande måste vara flytande i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, både kunna arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra samt vara mycket motiverad. Tyngdpunkten i avhandlingen kommer dock, som det ser ut nu, att ligga på perioden 80- och 90-tal.

Projektet undersöker hur Museum Anna Nordlander skapat sin identitet genom att använda konstverk ur den egna konstsamlingen, samt vad detta får för konsekvenser ur ett konsthistoriskt perspektiv. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Doktorandtjänster 2018 - Umeå universitetumeå universitet doktorand

What kind of expressions, conflicts and change/continuity in did this bring? I utvecklingen av pbtk-modellerna kommer du ta fram data kopplat till kemiska egenskaper, fördelning mellan olika vävnader, biotransformering och koppla och utnyttja information från olika responser och arter. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2) kan beslutet om anställning inte överklagas. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska; - CV, - personligt brev med motivering till varför du söker utbildningsplatsen, - styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg och. Ida Kock, the elephant in the room: Business and pleasure on the Scandinavian indoor sex market. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka husvagnsuthyrning uppsala den aktuella anställningen. Projektet baserar sig på fältarbete (intervju, observation) bland svenska, danska och norska sexsäljare. Lediga doktorandtjänster annonseras ut på Umeå universitetets hemsida. Närmare upplysningar lämnas av: Anna Överby Wernstedt.

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk kemi/medicinsk biofysik Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid. Umeå universitet söker en doktorand för studier av strukturella och molekylära mekanismer bakom horisontell genöverföring via typ 4 sekretionssystem. Doktorand i naturvetenskapens didaktik med inriktning mot genus Länk till annons I samarbete med Genusforskarskolan vid. Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och genus.


Sitemap