Corn Borer skador på växter


corn Borer skador på växter

stalk and ear. Vid förgiftning påverkar ämnet blodets syresättningsförmåga och katten blir ofta trött och färgen på slemhinnorna kan förändras. The tunneling done by European corn borers makes it easier for. Se även: Matning och befruktning med jäst, genom att utföra befruktning med hänsyn till växternas behov i olika faser av tillväxt och utveckling, kommer förståelse för dessa behov att möjliggöra högre utbyten, förbättra övervintring och växtimmunitet. Temperatures exceeding 50 degrees Fahrenheit (10 C) induce the other developmental stages. Finns minsta misstanke om förgiftning ska du alltid kontakta veterinär.

Males heterozygous for this autosomal factor exhibited similar neurological responses to both isomers of pheromone. Det är också önskvärt i föreliggande gödningskompositionselement såsom järn, zink, molybden, bor, koppar. The climex model, which models organisms' response to climate change, predicts that the area of arable land affected by the European corn borer in Europe will increase. In North America, the European corn borer is found in eastern Canada and every.S. Särskilt kväve behövs på våren, i början av växtsäsongen, när växten måste växa aktivt. Den viktiga punkten är ett bokmärke med blomknoppar nästa. During the winter, the European corn borer stays in its larval stage. With each successive mating, the volume of the spermatophore decreases. Kontakta alltid veterinär för rådgivning oavsett dag eller tid på dygnet. "Changes in calling behaviour and mating success in the European corn borer ( Ostrinia göteborgs konstmuseum sök i samlingen nubilalis caused by relative humidity".

Corn Borer skador på växter
corn Borer skador på växter


Sitemap