Ledsagare uppsala kommun


ledsagare uppsala kommun

birgitta Dahlström, Koordinator, catarina Carlström, Koordinator. Den enskilde kan fritt välja mellan de godkända utförarna för att få beslut om ledsagarservice verkställt. Byte av utförare måste meddelas minst två veckor i förväg. Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel delta i fritidsaktiviter, gå på teater, besöka vänner, promenera eller andra aktiviteter du själv önskar. Du ska lämna in ett utdrag ur relevant belastningsregister. Självklart är det du själv som väljer vem som ska utföra ledsagningen och våra ledsagare finns för att tillsammans med dig bidra till en aktiv och meningsfull fritid. Uppgifter till utförarkatalog, de utförare som blir godkända presenteras i en katalog.

ledsagare uppsala kommun

Björkgatan 4 753 28 uppsala
Shemale.ledsagare Göteborg
Kanten cheerdance uppsala

Uppgiftslämnare: Evelyn Widenfalh-Ehlin, uppdaterad: den 10 november 2017). I förfrågningsunderlaget nedan framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra ledsagarservice. Ersättning betalas endast ut vid utförda uppdrag. Läs om att arbeta extra som ledsagare, kontaktperson eller avlösare. Kontakta oss, du är varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet. Blankett för ansökan om godkännande, observera att det bara är den inskickade och undertecknade kompletta ansökan som kommer att behandlas. Torsdag.0015.00, fredag.3012.00, våra medarbetare, elisabet Forslund, Koordinator. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Villkor för godkännande, företag, organisationer eller stiftelser som vill utföra ledsagarservice inom ramen för eget val kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun. Skriv ut den, fyll i alla uppgifter, underteckna och skicka tillsammans med begärda bilagor till: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen 753 75 Uppsala. Hos oss får du därför själv vara med och välja vem eller vilka som blir din eller dina ledsagare.

ledsagare uppsala kommun


Sitemap