Var kan man använda borgruva Wikipedia


var kan man använda borgruva Wikipedia

Wikipedia -artiklar innehåller ofta exempel och detaljuppgifter som uppfattas som mindre lämpliga på svenskspråkiga Wikipedia. Ett alternativ är inramning helsingborg att utveckla kompendiet inom ramen för Wikibooks eller Wikiversity, där man inte är bunden av encyklopedins krav på att ämnet ska passa i ett uppslagsverk, att artikeln ska stödjas av källor och inte innehålla tidigare opublicerad forskning. Istället bör eleven generera ny kunskap, lösa nya problem, och besvarar frågor som ingen besvarat tidigare. Om du vill använda bilden i en blogg till exempel, bör du klicka på bilden igen för att komma till en ren bildsida, som den här: http upload. Här är några sätt du kan hitta andras dåliga bidrag: h) Lite svårare: Ny artikel redigera redigera wikitext Att skapa artiklar kan vara svårt, eftersom nya artiklar vanligen granskas hårdare. Det här gör att wikipedianerna blir mer välvilligt inställda och hjälper till istället för att eventuellt till och med blockera eleverna. Wikipedia acceptabelt som källa i uppsatser på olika nivåer, och när bör. Ange lämplig licensform vid uppladdning.var kan man använda borgruva Wikipedia

Om man som lärare upptäcker sakfel i studenternas arbeten som härrör från. Wikipedia så är det betydligt mer konstruktivt att diskutera källkritik än att man förbjuder studenterna att använda Wikipedia. Jag kan förstå ifall man inte vill använda Wikipedia, men att använda Wikipedia och sedan inte ange det, är inte bara oärligt det försvårar också grymt mycket för den som vill ta reda på var uppgifterna kom ifrån.

För tips på ämnen, se kursplanen eller dess projektsida. Små ämnen (fotbollsklubbar i gärdesgårdsserierna) kan exempelvis ha en plats i större artiklar (närmaste större ort). Wikipediagemenskapen kan emellertid reagera negativt om de upplever att bidragens värde inte rättfärdigar det merarbete de medför för andra wikipedianer att åtgärda brister. Lärarens instruktioner till eleverna får inte motsäga Wikipedias riktlinjer, utan Wikipedias kvalitet måste väga tungt. Sophie Jonasson arbetar på Riksantikvarieämbetet med bl a Platsr. Den svenska delen har idag artiklar, men många av artiklarna är än så länge relativt korta och många har diskutabel kvalitet. Titta i wp:diskussionssidor och wp:historik för en artikel, och ta fram en diff. Syftet med seminariet var att genom korta presentationer med goda exempel lägga en grund för en dialog kring hur man inom kulturmiljöområdet ser på att använda webben för att arbeta mer inkluderande och effektivt. Tyvärr är det fortfarande tillräckligt många som tycker att.


Sitemap