Socialnämndens ordförande uppsala


socialnämndens ordförande uppsala

och Vård och Omsorg, Knivsta Kommun. Vi har uppgifter enligt lagarna Särskilda bestämmelser om vård av unga och Vård av missbrukare i vissa fall. Läs mer om programmet. Under mötets två dagar ger man också stort utrymme för deltagarna att träffa kollegor, knyta nya kontakter och ta del av nätverk som de kan ha glädje av i ditt framtida arbete. Annika Placido Socialchef 3 lokal handlingsplan MED UTGÅngspunkÄnets Överenskommelse OCH regionala riktlinjer FÖR missbruks- OCH beroendevÅrden, knivsta kommun Parter Primärvården samt Beroende- och neuropsykiatrin, Landstinget.

Konferensen drogfokus arrangeras vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker. I år sätter vi lovisa lund logga in särskilt fokus på frågor om vägar till jämlikhet och hållbarhet i hela andt-perspektivet, avslutar Fred Nyberg. Primärvården Primärvården Beroende- och neuropsykiatrin, Vård och omsorg, Frivården BEDÖmning OCH dokumentation Samordnad individuell plan (SIP) Praktisk rimgrupp (berörda enheter aktuell Vårdcentral, Beroende- och neuropsykiatrin, Utredning och/eller nätverksmöten Asi och utredning 2 5 psykosocial- OCH LÄkemedels- behandling Samordnad individuell plan (SIP) Kort rådgivning och hälsosamtal. Vi ansvarar för mottagning av ensamkommande barn och flyktingar. Datum: 17 18 oktober, plats: Uppsala Konsert Kongress (UKK anmälan: Pris: bokningar innan den 31/5 för 2 250 kr, därefter kostar biljetten 2 650. Socialnämnden har hand om individ- och familjeomsorg som bland annat innefattar försörjningsstöd, familjerätt, vård i familjehem och på institutioner, förebyggande arbete bland ungdomar samt missbruksvård. Handlingsplan 1 RIM-grupper RIM-projektets lokala arbetsgrupper.


Sitemap